8321u03pf8|2010CF6FBB48|admin_JosilosASPnew|Articles|A_Text|0xfefffb1d00000000050b000001000600

FAQ Complaints & Suggestion

8321u03pf8|2010CF6FBB48|admin_JosilosASPnew|Articles|A_Text|0xfeff9b1d00000000cc09000001001100

تحديث: العطاء المركزي رقم 8/2022 والخاص بتوريد وتركيب وتشغيل محطة تفريغ الحبوب السائبة في مجمع الجويدة

04/04/2023
8321u03pf8|2010CF6FBB48|admin_JosilosASPnew|Articles|A_Text|0xfeffff21000000005b0b000001001a00
Photo Gallery